பல்லவராயன்கட்டு விளையாட்டு கழகம்
பல்லவராயன்கட்டு விளையாட்டு கழகம்

பல்லவராயன்கட்டு விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும் பொங்கல் விழாவிற்கு புலம்பெயர் உறுப்பினர்களிடமிருந்தும் சமூகநலன்விரும்பிகளிமிருந்தும் உதவிகளை எதிர்பார்க்கின்றார்கள்.

அவர்களை முகப்புத்தகம் ஊடாக தொடர்பு கொள்ளலாம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here